skip to main content
Banner Left Arrow
Banner Left Arrow

You haven’t won this time...

Try again tomorrow

for a chance to win a KONSOLA CLOUD LOGITECH G. In the meantime, why not swap the codes from your Pringles cans for a Logitech G discount?.

Banner Right
Banner Right
Banner Right Arrow

FALEMINDERIT QË LUAJTE

We hope you enjoyed playing today, better luck next time!

KTHEHU DHE LUAJ:

Banner Left Arrow
Banner Left Arrow

Claim UP TO 30% OFF Logitech g products

Tap the button below to start entering your batch codes and accessing your Logitech G discount.

Banner Right
Banner Right
Banner Right Arrow
Start Playing

Play PRINGLES CHIP RACER!

Race around the track and collect the Pringles in our Pringles Chip Racer game!

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

Kushtet e përgjithshme

Vetëm Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Mali i Zi, Kosova, Ukraina dhe Shqipëria. Mbi 18 vjeç. Nuk kërkohet blerje vetëm në Malin e Zi. Bli një kuti Pringles, vizitoni gaming.pringles.com, skano kutinë për të nisur sfidën dhe kryej me sukses sfidën midis datave 01.02.24 dhe 28.05.24 për të marrë pjesë në konkurs. Çmimet: Në dispozicion 118 pajisje lojërash portative Logitech G Cloud. Çmimi do t'i jepet pjesëmarrësit që e kryen me sukses sfidën më shpejt çdo ditë. Çmimet ndahen me Maqedoninë e Veriut dhe u jepen kandidatëve të cilët kryejnë me sukses sfidën më shpejt çdo ditë. Periudha e zgjatur e promocionit: merr pjesë midis datave 29.05.24 dhe 25.07.24 ku fituesi do të zgjidhet në të njëjtën mënyrë, për mundësinë që të fitosh 1 pajisje lojërash portative Logitech G Cloud. Maksimumi 1 çmim për adresë dhe 1 regjistrim për person në ditë. Kërkohet qasje në internet, regjistrimi i llogarisë dhe telefon inteligjent/tablet me kamera. Ruaj faturën dhe kutinë (vetëm banorët e Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Shqipërisë, Ukrainës dhe Serbisë). Për kushtet e përgjithshme të plota, regjistrimin dhe detajet e çmimit, vizito gaming.pringles.comKushtet e përgjithshme